Compostable là một thuật ngữ thường được sử dụng để xác định khả năng phân hủy hoàn toàn bằng phương pháp ủ phân (composting) của sản phẩm. Phân hủy ủ phân là một quá trình phân hủy chất thải hữu cơ thông qua tiêu hóa của vi sinh vật để tạo thành phân bón hữu cơ hòa tan vào đất trở về tự nhiên.

IGREEN Compostable products – Sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn được làm từ nguyên liệu thực vật tái tạo hàng năm. Sản phẩm IGREEN phân hủy sinh học hoàn toàn thành CO2, nước và mùn hữu cơ trong vòng 180 ngày do tác động của vi sinh vật trong môi trường ủ phân phù hợp.