Sản phẩm sinh học IGREEN đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế Châu Âu EN13432 – OK COMPOST S1098 được cấp bởi tổ chức TUV Austria

Ống hút sinh học phân hủy hoàn toàn

ỐNG HÚT SINH HỌC BỌC MÀNG GIẤY

Ống hút sinh học phân hủy hoàn toàn

TÚI SINH HỌC TRONG SUỐT

Ống hút sinh học phân hủy hoàn toàn

TÚI SINH HỌC TRONG SUỐT

Ống hút sinh học phân hủy hoàn toàn

TÚI SINH HỌC TRONG SUỐT

Ống hút sinh học phân hủy hoàn toàn

TÚI SINH HỌC TRONG SUỐT

Ống hút sinh học phân hủy hoàn toàn

MUỖNG SINH HỌC PHÂN HỦY HOÀN TOÀN

Ống hút sinh học phân hủy hoàn toàn

NẮP LY CAFE

Ống hút sinh học phân hủy hoàn toàn

VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM IGREEN

Ống hút sinh học phân hủy hoàn toàn

EM KHÔNG PHẢI LÀ TÚI NHỰA NYLON

Ống hút sinh học phân hủy hoàn toàn

I AM NOT PLASTIC BAG

Ống hút sinh học phân hủy hoàn toàn

TÚI VI SINH PHÂN HỦY HOÀN TOÀN

Ống hút sinh học phân hủy hoàn toàn

ỐNG HÚT SINH HỌC PHÂN HỦY HOÀN TOÀN

Ống hút sinh học phân hủy hoàn toàn

ỐNG HÚT SINH HỌC PHÂN HỦY HOÀN TOÀN

Ống hút sinh học phân hủy hoàn toàn

ỐNG HÚT SINH HỌC PHÂN HỦY HOÀN TOÀN

Túi sinh học phân hủy hoàn toàn

TÚI SINH HỌC PHÂN HỦY HOÀN TOÀN

Ống hút sinh học phân hủy hoàn toàn

ỐNG HÚT SINH HỌC PHÂN HỦY HOÀN TOÀN