Không thể nói hết được niềm vui của iGreen khi được vinh dự làm quen và trở thành người bạn đồng hành tin cậy của quý khách hàng.

Chúng tôi luôn sẵn lòng tư vấn quý khách hàng giải pháp thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần bằng các sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn iGreen. Vui lòng điền thông tin yêu cầu của quý khách hàng vào mẫu bên dưới: