Biodegradable & Compostable resin

Nguyên liệu có nguồn gốc thực vật tái tạo trong tự nhiên
Đạt tiêu chuẩn quốc tế EN 13432, ASTM 6400
Các sản phẩm được làm từ hạt nhựa phân hủy sinh học IGreen sau khi sử dụng được ủ cùng với rác hữu cơ khác, do tác động của vi sinh vật có trong tự nhiên sẽ tiêu hóa vật liệu thành nước, CO2 và mùn hữu cơ trong vòng 180 ngày trong môi trường chôn ủ phân phù hợp (composting facilities). Phân mùn hữu cơ sẽ hòa tan các chất dinh dưỡng có giá trị vào đất, hỗ trợ sự sinh trưởng của cây trồng. Cây trồng mới sẽ phát triển và vòng đời sản phẩm được tái sinh.
Góp phần bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, một Trái Đất xanh.

Call Now Button