TẦM NHÌN 

IGREEN trở thành là đối tác đáng tin cậy nhất của người tiêu dùng và các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp các sản phẩm phân hủy sinh học hoàn toàn thân thiện với môi trường.

Sứ mệnh

Sứ mệnh của IGREEN là giúp người tiêu dùng và các doanh nghiệp giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần khó phân hủy gây ảnh hưởng đến môi trường, bằng việc cung cấp các sản phẩm phân hủy sinh học hoàn toàn thân thiện với môi trường được làm từ nguyên liệu sinh học gốc thực vật tái tạo, đóng góp tích cực vào việc chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, vì Trái Đất xanh.